Uzsoki utcai kórház
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Karának Oktató Kórháza

Uzsoki modell

site-banner-uzsoki-modell.png

Az Uzsoki Modell, egy több mint 10 éve működő, kommunikációra épülő ágazatközi együttműködésen alapuló prevenciós modell, melynek elsődleges célja és profilja az egyénnel történő egyedi és egyéni kommunikáció, mely lehetővé teszi az életmód átalakítását, a tudatos egészség-magatartás kialakítását.

 

Az Uzsoki Modell legfőbb feladata a lakosság ezen belül is a XIV. a kerületi lakosok egészségi állapotának felmérése illetve szükség esetén a hosszú távú javítása.

Az egészségi állapotot nagyban befolyásolja az egyén életmódja, szokásai és nem utolsó sorban az egészségügyi ellátó intézmények egyénre gyakorolt hatása.

Napjainkban a jelentősen túlterhelt egészségügyi személyzet egyre kevesebb időt képes egy-egy beteggel eltölteni, így hiányzik a rendszerből a kommunikáció prevencióra vonatkozó szegmense.

 

Az emberek a rájuk bízott értékkel nem mindig úgy bánnak, ahogyan az elvárható lenne, hiszen hiába valljuk, hogy az egészség kincs, ha mindenapjaink során tudatosan, vagy - mert a szükségletek úgy kívánják -, nem tudunk rá vigyázni. A fent leírtakból következik, hogy az egyének részéről tudatos törekvésre, erőfeszítésre lenne szükség, intézményi oldalról pedig folyamatosan lakossági monitorozásra, prevenciós tevékenységre.

Tehát tekinthetjük az egészséget egyfajta attitűdnek, viselkedési formának is, amellyel az egyén törekvése és készsége révén alkalmazkodik a világ változó körülményeihez.

 

Programjaink között megtalálhatók az életminőség romlásában, a halálozásban legnagyobb szerepet játszó szív- és érrendszeri betegségek elleni specifikus vizsgálatok, a haláloki statisztikák második helyén szereplő légzőszervi betegségek megelőzésére irányuló szűrővizsgálatok és a társadalom mind nagyobb hányadát érintő cukorbetegség megelőzésében rendkívüli szerepet játszó szűrővizsgálatok.

Tevékenységünk meghatározó szegmensét alkotják az egészséget befolyásoló tényezőkre irányuló, nem specifikus cselekvési tervek, kulcsakciók (oktatás, nevelés, táplálkozás, mozgás, dohányzás, drog- és alkoholfogyasztás).

Programjaink tartalmazták a szűrővizsgálatokat, valamint egészségnevelési feladatokat, interaktív beszélgetéseket.

A programok megvalósítását minden esetben követi a mért adatok feldolgozása, mely feltétele a mérhetőségnek és monitorizálhatóságnak. Ezen kitételek elengedhetetlenül szükségesek a hatékony munkavégzéshez.

Ezt bizonyítják a programsorozat során írt jelenléti ívekből készített statisztikák, grafikus ábrázolások, melyek színes képet adnak munkánk fontosságáról, kiemelve azokat a területeket, melyek koncentrált figyelmet követelnek.

 

Az egészségmegőrzés és egészségvédelem továbbra is korunk egyik legfontosabb feladata. Amikor a kerületi lakosság elöregedését és egészségi állapotának romlását figyelhetjük meg az elmúlt évtizedekben, jogosan vetődik fel a kérdés: van-e esély az egészségvédelemre?

Az ország megváltozott gazdasági struktúrája, a reáljövedelmek csökkenése, a lakosság széles rétegeit érintő elszegényedés, az egészségügyi intézmények romló gazdasági helyzete nagymértékben befolyásolják a lakosság egészségügyi kilátásait.

 

A jelen problémák megoldása csak szoros helyi, közösségi együttműködés eredményeként jöhet létre, melyben továbbra is vezető szerepet kíván vállalni a kerületi Képviselő Testület által is támogatott Uzsoki Modell.